Aktiviteter i nettverket

Plan for 2018:

Studietur til Kina
Nettverksmøter
Dyrkingsprotokoller
Algeverksted i Tana
Prosjekt Arealge
Informasjons- og nettverksarbeid
Videreføring av koordinator - bedriftsnettverk

27.12.201710:49 Heidi Meland

Aktiviteter i 2017

  • Nettverksmøter med ulike fagtema
  • Finansiering av koordinator
  • Algeverksted i Lofoten
  • Arbeid med prosjektutvikling, med NORD universitet og Nordlandsforskning 
  • Nettside og flyer
  • Presentasjoner, kontakter
  • Styremøter
Algenett.no
Algeverksted i Lofoten, click to open in lightbox
Nordlandsforskning
, click to open in lightbox