Bioteknologi - en framtidsrettet næring

Bioteknologisatsing i Nordland, utredning
Ansvarlig institusjon: Nord universitet
Finansiering: Nordland fylkeskommune
Avsluttes 2018

28.12.201709:21 Heidi Meland

Se presentasjon om mulighetene for å bruke mikroalger i fôr og mat: Furure food and feed from microalgae

, click to open in lightbox