w

Norwegian Harvest AS

Hvor: Hamarøy i Salten
Daglig leder: Trym Falao
Epost: trym@dalshammeren.no
Tel: 90649661

21.12.201813:42 Heidi Meland

Norwegian Harvest planlegger produksjon av tare i Skutvikområdet, og arbeider nå med lokaliteter og konsesjonssøknader.