w

Helgeland Seaweed as

Hvor: Visthus på Sør-Helgeland
Styreleder: Elisabeth Treines
E-post: elisabeth@helgelandseaweed.no
Tel: 489 52 364

21.06.201910:47 Heidi Meland

Helgeland Seaweed AS er etablert i forbindelse med næringsprosjektet "Blå framtid - utvikling og havhøsting" i Vevelstad kommune. Bedriften planlegger utsett av sukkertare på sjøarealer i Vevelstad, og ser også på andre andre satsinger knyttet til dyrking av makroalger.