w

Gildeskål forskningsstasjon AS

Hvor: Gildeskål i Salten
Daglig leder: Ronald Jørgensen, Roy Arne Eilertsen
Epost: ronald@gifas.no, roy@gifas.no
Tel: +4797100839, +4795288191

27.12.201711:41 Heidi Meland

Gifas har deltatt i en rekke FoU-prosjekt knyttet til dyrking og bruk av mikro- og makroalger siden 2011. Gifas fikk landets første dyrkingstillatelser for IMTA, integrert multitrofisk akvakultur. Omsetning av polysakkarider ved hjelp av enzymer, miljøeffekter av makroalgedyrking og utvinning og bearbeiding av ingredienser til fiskefôr er blant temaene som Gifas har vært opptatt av.

Fra 2018 deltar Gifas som partner i EU-prosjektet GAIN.

www.gifas.no