w

Lofoten Blue Harvest AS

Hvor: Vågan i Lofoten
Daglig leder: Nikolai Buer
Epost: nikolai@lofotenblueharvest.com
Tel: +4747966700

27.12.201713:30 Heidi Meland

Lofoten Blue Harvest produserer butare og sukkertare på lokaliteter i Vågan. Selskapet satser på produksjon av makroalger til mat, hovedsaklig tørket tare. Taren høstes i mai/juni måned på egen båt med høsterigg som selskapet selv har utviklet, før den føres til land i Svolvær og tørkes på anlegg der. Det er Saga Fisk som eier anlegget, og Lofoten Blue Harvest leier både kapasitet og arbeidskraft. Etter tørking fraktes taren til anlegg i Kabelvåg hvor produktene lages. I Kabelvåg er det også innfrysningsanlegg for frossen tare, men nesten all taren i 2018 og 2019 ble tørket.

 Mer info på selskapets hjemmeside http://www.lofotenblueharvest.com