w

Polaralge AS

Hvor: Gildeskål i Salten
Daglig leder: Gunnar Skjellvik
Epost: gunnar@skjellvik.no
Tel: +4797595016

27.12.201713:38 Heidi Meland

Polaralge har etablert produksjonsanlegg for kimplanter for utsetting i sjø. Polaralge deltar i flere utviklingsprosjekt, og søker også konsesjon for dyrking av makroalger i sjøen. Denne sesongen blir det produsert setteplanter med mormateriale fra Vesterålen for prøvedyrking i Vesterålen Seaweed. Polaralge tar sikte på samarbeid med andre aktører for spesialisering i verdikjeden. Polaralge leverer setteplanter til Nord universitet i vår, og planlegger oppstart som underleverandør til treårig EU prosjekt til høsten. Polaralge arbeider med å komme i gang med produksjon av fjærehinne.

FoU-prosjekt: Seaweed culitvation in Northern Norway – assessing ecological effects for growing bioeconomy