w

Salten Havbrukspark AS

Hvor: Gildeskål i Salten
Daglig leder: Johan Johansen
Epost: johan@havbruksparken.no
Tel: +4795732132

27.12.201713:49 Heidi Meland

Salten Havbrukspark as er en næringshage som tilbyr havbruksrelaterte FoU-tjenester og fasiliterer nyetablering i samarbeid med nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljø og industripartnere. Gjennom resultatformidling vil Salten havbrukspark skape utvikling både for innovasjonsmiljø, utdanningsinstitusjoner og industrien.

Salten havbrukspark gjennomfører nå testdyrking av flere ulike arter i brakkvann på egen lokalitet i Sundsfjord. Salten Havbrukspark er i oppstart med EU-prosjektet GAIN, som har intensivering av havbruk som formål, med disse hovedtema: Bruk av tang og tare til rensing av avløpsvann fra smoltanlegg, samlokalisering med laks i sjøanlegg og bruk av alger i laksefôr. Salten havbrukspark søker også andre FoU-prosjekt i 2018.

http://www.havbruksparken.no