w

Barents Seaweed AS

Hvor: Tana i Øst-Finnmark
Daglig leder: Kåre Breivik
Epost: k.bre@online.no
Tel: +4791563764

27.12.201714:18 Heidi Meland

Barents Seaweed AS starter prøvedyrking av sukkertare i Smalfjorden og Tarmfjorden i Tana, for å undersøke produksjonspotensialet for makroalger i denne regionen. Det er store forventninger til vekst hos makroalger under arktiske lys- og temperaturforhold. Barents Seaweed samarbeider med lokale næringshager og kunnskapsparken Origo i Alta. Barents Seaweed forbereder konferanse i Tana i mai sammen med andre aktører. Det blir samlet inn vill sukkertare for analyse ved Universitetet i Tromsø. Søknad om dyrkingstillatelser og tillatelser etter plan- og bygningsloven er skrevet for oppstart i 2019. Det blir klargjort bøyestrekk for dyrking i 2019. Det planlegges kartlegging av algeressurser langs Finnmarkskysten sammen med Sintef Ocean og Fou-satsing i lag med Nofima og videregående skoler i Finnmark.

FoU-prosjekt: Barents Seaweed har søkt forskningmidler fra Regionalt Forskningsfond og MABIT i samarbeid med Universitetet i Tromsø og SINTEF.