w

Vesterålen Seaweed AS

Hvor: Øksnes i Vesterålen
Daglig leder: Vidar Carlsen
Epost: vidcarls@online.no
Tel: +4799225113

27.12.201714:28 Heidi Meland

Vesterålen Seaweed as tar sikte på å avklare muligheten for å dyrke makroalger i havområdet rundt Vesterålen. Det er i første omgang snakk om et pilotprosjekt, som ved vellykket forsøk vil kunne gå over i en kommersiell produksjon. Konsesjon på 75 da ventes klar i løpet våren. Prøveproduksjon med lokale sukkertarestiklinger produsert av Polaralge AS er satt ut. Til høsten bygges anlegg på ca. 200 x 700 m for å produsere 2000 tonn sukkertare pr år. Første høsting vil være i mai/juni 2019.

https://www.vseaweed.no