w

Folla Alger AS

Hvor: Steigen i Salten
Daglig leder: Torben Marstrand
Epost: torben.marstrand72@gmail.com
Tel: +4747620858

29.11.201715:46 Laila Lovise Johansen

Folla Alger startet prøvedyrking av butare og sukkertare fra lokalt mormateriale på to lokaliteter i Nordfolda i 2017, med formål å teste ut produksjonsevnen til lokalitetene. I 2018 blir det satt ut tau for ny prøvedyrking. Folla Alger søker FoU-konsesjoner for integrert multitrofisk akvakultur med tare og laks i samarbeid med Nofima, NORD universitet og SINTEF Ocean. Formålet er å produsere nye fôringredienser og bioaktive stoffer fra tare og sjekke ut effekten av integrert produksjon på bakgrunn av tidligere erfaringer. Se også Intrafish.

FoU-prosjekt: Har deltatt i Macrosea.  Prosjektet : "Prøvedyrking makroalger i IMTA kontekst for utvinning av proteiner og andre råstoffer til fiskefor" i samarbeid med SINTEF Ocean er nettopp avsluttet.