w

Eukaryo AS

Hvor: Gildeskål i Salten
Daglig leder: Åsbjørn Karlsen
Epost: eukaryo@outlook.com
Tel: +4792603527

29.11.201715:50 Laila Lovise Johansen

Eukaryo AS og datterselskapet Eukaryo ABC AS har etablert foredlingsstasjon for makroalger på Sandhornøy i Gildeskål, og er dessuten engasjert i prosjekt for prosessering av alger for ekstraksjon av proteiner og bioaktive komponenter. I 2018 oppskaleres salg av sporer tilsvarende 500 km tau, salg av tare og prosjektinntekter, i alt omsetning på vel 2,5 MNOK. Det skal gjennomføres kundebesøk og innsamling av foreldreplanter. Selskapene jobber med sporesetter og forbedret dyrkingsteknologi, etablering av mottak og raffinering. Kompetanseøkning og -spredning gjennom næringsstipendiat, masteroppgaver og
forskerutveksling er prioritert, sammen med FoU prosjekter for sporedyrking og -lagring, samt kursing i foredlingsteknikk og publisering.

Eukaryo vil starte arbeidet med å søke offentlig godkjenning som sortsutvikler.

FoU-prosjekt: CapMafi

http://eukaryo.no