w

Br Investment Norway ltd

Hvor: Solund i Sogn
Daglig leder: Bjarne Ravnøy
Epost: bravnoy@alltech.com
Tel: +4747308994

29.11.201715:53 Laila Lovise Johansen

Br Investment er et investerings- og eiendomsselskap som satser på interessante oppstartsbedrifter i marin sektor. Eieren er også interessert i bioaktive forbindelser i alger, samt produkter til konservering av biomasse. Gjennom selskapet Solnes aAS der BR investment er eier, leies landbaserte produksjons- og driftsfasiliteter ut til algeselskapet Hortimare.

Christian Bruckner
Sukkertare