w

FoU-prosjekt

MATTARE

28.12.2017 13:20Taredyrking til matvarer; etablering av en høyverdig produktkvalitet
Ansvarlig bedrift: Lofoten Marine Harvest AS
Finansiering: Norges Forskningsråd, Regionalt forskningsfond
Partner: Nibio
Prosjektperiode: 2014-2018

Teknologiutvikling for taredyrking

28.12.2017 13:26Prosjektet skal etablere verdens første rendyrkede fartøykonsept for industriell taredyrking
Ansvarlig institusjon: Møre maritime
Finansiering: Norges forskningsråd
Partnere: SINTEF, NTNU, utstyrsleverandører
Prosjektperiode: 2017-2019
www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Teknologiutviklin

MAR3BIO

28.12.2017 13:16Bioraffineri og bioteknologisk utnyttelse av marin biomasse
Ansvarlig institusjon: SINTEF
Finansiering: EU
Prosjektperiode: 2016-2018
Lenke: www.sintef.no/prosjekter/mar3bio-bioraffineri-og-bioteknologisk-utnyttelse-/

CapMafi

28.12.2017 11:31Conservation and processing marine macroalgae for feed ingredients
Ansvarlig institusjon: Eukaryo
Finansiering: Innovasjon Norge, Nordic Innovation
Avsluttes 2017
Lenke: capmafi.com/

Algae2Future - A2F

28.12.2017 09:49From Fundamental Algae Research to Applied Industrial Practice
Ansvarlig institusjon: NIBIO
Finansiering: Norges forskningsråd
Partner: NORD universitet
Avsluttes: 2021
Lenke: www.nibio.no/en/projects/algae-to-future-a2f

MACROSEA

28.12.2017 13:10Macrosea - a knowledge platform for industrial macroalgae production
Ansvarlig institusjon: SINTEF
Finansiering: Norges forskningsråd
Partnere: Salten Algae, Folla Alger m.flere
Tidsrom: 2016-2019
Lenke: www.sintef.no/projectweb/macrosea/

KELPPRO

28.12.2017 12:50Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems
Ansvarlig institusjon: NIVA
Finansiering: Norges Forskningsråd
Avsluttes: 2020
Lenke: kelppro.net/

Marine AlGae Industrialization Consortium, MAGIC

28.12.2017 10:05Present field-tested fuel-production pathways that are sustainable, economically viable, fit for large-scale commercialization and environmentally beneficial.
Ansvarlig: Duke University
Finansiering: DOE og andre
Partner: NORD universitet
Avsluttes 2020
Lenke: www.algaeconsortium.com/ma

Alger4laks

28.12.2017 09:26Marine algae for salmon feed, part of Marinealgae4aqua
Ansvarlig institusjon: CIIMAR, Portugal
Finansiering: EU
Partner: Nord Universitet
Avsluttes 2021
Lenke: marinalgae4aqua.ciimar.up.pt/

PROMAC

28.12.2017 13:42Energieffektiv prosessering av makroalger i blå-grønne verdikjeder.
Ansvarlig institusjon: Møreforskning
Finansiering: Norges forskningsråd
Partner: NIBIO
Prosjektperiode: 2015-2018
Lenke: promac.no/

MacroValue

28.12.2017 13:01Improving the understanding of seasonal variation in cultivated macroalgae
Ansvarlig institusjon: Ocean Rainforest
Finansiering: Nordic innovation
Partner: Hortimare
Avsluttes 2017
Lenke: nordicinnovation.org/projects/nordic-marine-innovation-programme-20/macrovalue-improving-the-unders

Brunalger til mat

28.12.2017 12:22Etablering av verdikjede for dyrking av tare og produksjon av sunne matprodukter
Ansvarlig institusjon: Seaweed as
Finansiering: Regionalt forskningsfond
Avsluttes 2017
Lenke: nifes.hi.no/prosjekt/alger-til-mat/

GENIALG

28.12.2017 11:18Genetic diversity exploitation for innovative macroalgal biorefinery
Ansvarlig institusjon: CRNS Roscoff, Frankrike
Finansiering: EU
Partnere i Norge: SES, SINTEF Ocean
Avsluttes: 2020
genialgproject.eu/

ALTPRO

28.12.2017 11:08Belgvekster og alger som alternative proteinrike fôrmidler til sau
Ansvarlig institusjon: NIBIO
Finansiering: Norges forskningsråd
Partner: Nordlandsforskning
Avsluttes: 2017
Lenke: www.nordlandsforskning.no/pagaende/altpro-article3163-185.html

BIOFEED

28.12.2017 10:25The BIOFEED project develops basic research and methods to produce feed from non-food biomass, such as woody biomass from spruce trees and macroalgae.
Ansvarlig institusjon: NMBU
Finansiering: Norges forskningsråd
Avsluttes: 2018
Lenke: www.nmbu.no/fakultet/biovit/forskning/store-forskni

Aquafly

27.12.2017 14:57Aquafly har som formål å bruke makroalger som fôrråvare til laks via insektslarver.
Ansvarlig institusjon: NIFES
Finansiert av: Norges Forskningsråd
Partner i nettverket: Gifas
Avsluttes: 2018
Lenke: www.nifes.no/prosjekt/insekter-som-laksefor/