w

Formål

Forretningsideen til Algenettverk Nord as er gjennom samarbeid å utnytte den enorme produksjonskapasiteten i de kystnære havområdene i Nordland og resten av landet til kommersiell produksjon og omsetning av produkter basert på mikro- og makroalger.

27.12.201710:24 Heidi Meland

Formålet er å utvikle mikro- og makroalgeproduksjon i Nordland og Norge til ei betydelig næring gjennom samarbeid mellom bedrifter, samt kompetanseutvikling på alle nivå i verdikjeden. Virksomheter som kan tilføre nettverket styrke innenfor primærproduksjon, høsting, prosessering, distribusjon og markedsføring, samt finansiering, prosjektutvikling og ledelse er velkommen som deltakere i nettverket. 

Innovasjon Norge
Utsett av stiklinger