w

Aquafly

Aquafly har som formål å bruke makroalger som fôrråvare til laks via insektslarver.
Ansvarlig institusjon: NIFES
Finansiert av: Norges Forskningsråd
Partner i nettverket: Gifas
Avsluttes: 2018
Lenke: www.nifes.no/prosjekt/insekter-som-laksefor/

27.12.201714:57 Heidi Meland