w

AREALGE

Helhetlig vurdering av kvalitet på areal for oppdrett av makroalger
Ansvarlig institusjon: Nordlandsforskning
Finansiering: Regionalt forskningsfond
Partnere: Algenettverk Nord, NFK, Bodø kommune, NIBIO, NORD universitet, NIVA
Prosjektperiode: 2017-2018


28.12.201710:46 Heidi Meland