Brunalger til mat

Etablering av verdikjede for dyrking av tare og produksjon av sunne matprodukter
Ansvarlig institusjon: Seaweed as
Finansiering: Regionalt forskningsfond
Avsluttes 2017
Lenke: nifes.hi.no/prosjekt/alger-til-mat/

28.12.201712:22 Heidi Meland