Forskningsinstitusjoner

De fleste naturvitenskaplige forskningsinstitusjonene i Norge har pr. 2018 program og prosjekter som gjelder marine alger. Også institusjoner med samfunnsvitenskaplig fokus er interessert i marine alger som forskningstema.

28.12.201715:18 Heidi Meland

Universitet/høgskoler engasjert i marine alger:

NMBU

NTNU

Nord universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Institutter og private forskningsinstitusjoner:

Akvaplan Niva

Gifas

Havforskningsinstituttet

Møreforskning

NIBIO

NIVA

NOFIMA

Nordlandsforskning

SINTEF

Christian Bruckner
, click to open in lightbox