Ny rapport fra FAO: Global status

Det kommer stadig interessante rapporter om dyrking av makroalger, og om mulige konflikter.

21.12.201814:44 Heidi Meland

NIVA kom i april med rapporten "Taredyrking, mulige miljøeffekter, synergier og konflikter med andre interesser i kystsonen". Den kan du lese her:

FAO har lagt fram en ny rapport om "The global status of seaweed
production, trade and utilization", som du kan lese her:

I januar 2019 kommer også en ny fellespublikasjon: PEGASUS - Phycomorph European Guidelines for a SUstainable Aquaculture of Seaweeds

, click to open in lightbox