Integrert multitrofisk akvakultur

Fiskeridirektoratet inviterte denne måneden interesserte til møte om IMTA, med fokus på tare, blåskjell og sekkdyr sammen med laks.

22.01.201915:50 Heidi Meland

Både bedrifter og forskningsinstitusjoner presenterte sine erfaringer. I et avsluttende panle deltok også Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Jorunn Skjermo fra Sintef Ocean ga en oversikt over taredyrking og  konkluderte med at en kan forvente 20-30 % økt tarevekst nært lakseanlegg. Michael Niesar fra Sulefisk har som viktig motivasjon å undersøke effekten av tare for laksen, og driver et utførlig overvåkingsprogram. Han understreker også de tekniske utfordringene med tare og laks i samme anlegg.

Øyvind Strand fra Havforskningsinstituttet drøftet hvorvidt IMTA kan redusere organisk belastning fra lakseoppdrett, og forlot forsamlinga med mange åpne spørsmål, mens Harald Sveier fra Ocean Forest og Lerøy fastslo at det er et potensiale i dette feltet og at næring og forvaltning må spille på lag.

Dessuten ble interessante erfaringer fra dyrking av blåskjell og sekkdyr i integrerte system presentert.

Den påfølgende paneldebatten ble en bekreftelse på at forvaltningen er i villrede, og at det trengs nye, faste grtep fra myndighetene for å komme på et fruktbart spor, for eksempel ved at søknader om integrert produksjon blir tatt opp i fellesforum med fokus på næringsutvikling og bærekraft i stedet for på de ulike forskriftene.

, click to open in lightbox