Seaweed applications - opportunities and challenges

SINTEF og NTNU inviterer til konferanse på Inderøy i september om anvendelse av makroalger.

15.05.201910:51 Heidi Meland

SINTEF og NTNU har ansvar for de to kunnskapsplattformene på makroalger som er finansiert av Norges forskningsråd, altså Macrosea og The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform, SBP-N. De inviterer nå til konferanse på Jægtvolden, Inderøy, mellom Værnes og Trondheim 4.-6. september.

Oversikt over konferansen, innledere og foreløpig program finner du her.

Blant innlederne er norske og internasjonale forskere, og representanter fra bedrifter engasjert i dyrking og prosessering av makroalger.

SES
, click to open in lightbox