AquaVitae - nytt stort EU-prosjekt

Temaet er nye produkter og metoder for miljøvennlig oppdrett av lavtrofiske marine arter.

11.06.201909:14 Heidi Meland

Nofima leder prosjektet, som har et budsjett på 80 mill NOK, og som samler 36 industri- og forskningspartnere fra alle fire kontinenter rundt Atlanterhavet. I tillegg til europeiske partnere deltar aktører fra Brasil, Sør-Afrika, Namibia og Nord-Amerika.

Det globale behovet for mat er utgangspunktet for satsinga, og det er store forventninger til utvikling av lav- og multitrofisk havbruk som en miljømessig gunstig kilde til mat og fôr. Koordinator er seniorforsker Philip John James ved Nofima.

Les mer her.

Nofima
, click to open in lightbox