Storsatsing på havsalat (Ulva) på Sunnmøre

Selskapet Nordi Ocean AS, (tidligere Green Cycle) satser på landbasert dyrking av havsalat.

21.06.201909:23 Heidi Meland

I samarbeid med de internasjonale selskapene Firmenich og Ocean Supreme planlegger de å dyrke inntil 1000 tonn havsalat innen 2022. Sammen med Møreforskning tar selskapet sikte på å bruke slam fra oppdrettsnæringa som gjødsel i produksjonen. Nordi Ocean har et investeringsbudsjett på omlag 15 millioner kroner, og jobber nå med å skaffe nødvendig kapital

Les mer her.

Christian Bruckner
, click to open in lightbox