Macroalgae Initium

Algenettverk Nord er partner i et spennende utdanningsprosjekt sammen med videregående skoler i Norge og Sverige og andre partnere i Irland, Norge, Sverige og Danmark.

28.10.201908:01 Heidi Meland

Macroalgae initium er et 2-årig prosjekt finansiert av EU-programmet Erasmus+. Hovedmålet i prosjektet er å øke kunnskapen om makroalger blant elever og lærere i videregående skoler. Dette skjer gjennom å sette fokus på tre områder i tilknytning til alger; 1) Dyrking av alger som en bærekraftig og lavtrofisk matproduksjon 2) Alger som en velsmakende, sunn og helsefremmende matkilde og 3) Alger i et miljøperspektiv som havets regnskog.

Prosjektet legger til rette for at elever og lærere fra fem videregående skoler i Norge og Sverige kan møtes og lære av hverandre, og ikke minst få møte næringslivsaktører som jobber med makroalger og universitetsmiljøer hvor det forskes på ulike sider av alger. Dette tror vi vil være en god og lærerik kobling!

Gjennom prosjektet skal vi utarbeide læremateriell om alger beregnet på elever i videregående skole og grunnskole. Videre vil det bli avholdt seminarer for ulike målgrupper, både forskere, offentlige myndigheter og andre interessenter, og ikke minst vil vi spre det glade budskap om makroalger gjennom sosiale media, aviser og innen egne skoler og organisasjoner.  

, click to open in lightbox