SIG-seaweed-konferansen i Trondheim

Les presentasjonene her.

05.02.202011:04 Heidi Meland

På SIG Seaweed konferansen i Trondheim i november ble interessante resultater fra kunnskapsplattformen Macrosea presentert i gode foredrag fra doktorgradsstudentene. Foredragene omfattet oversikt over programmet, økologi og strategi, automatisering av anlegg, dyrkingspotensiale, begroing, genetikk, mm. På konferansen var det dessuten en rekke andre spennende foredrag, samt innledende presentasjoner av den nye kunnskapsplattformen for prosessering av alger.

Les innleggene her.

De vitenskaplige miljøene som er engasjert i prosessering er interessert i partnere blant dyrkerne, og trenger også partnere som vil gå igang med industriprosjekt.

Ei gruppe av dyrkere fra Algenettverk Nord fikk før konferansen ei interessant omvisning og samtale med Sintef Industri, NTNU, Sintef Ocean og SES om ambisjoner og muligheter knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid på råvarer og mulige produkter basert på marine alger.

Macrosea
, click to open in lightbox