EnMac

Tare som dyrefôr: Ensiled Cultivated Macroalgae as a Sustainable Ruminant Feedstuff (EnMac)

30.03.202010:52 Heidi Meland

Prosjektet ledes av Margarita Novoa-Garrido ved Nord universitet, og Algenettverk Nord deltar i referansegruppa. Prosjektet omfatter ensilering av butare med forskjellige metoder og fôring av drøvtyggere. De øvrige prosjektpartnerne er Aarhus Universitet, Danmark, NIBIO, Universidad Politécnica de Madrid og Estación Experimantal del Zaidín, begge Spania. Val FoU og Lofoten Blue Harvest levere biomasse til prosjektet, og Nordnorsk landbruksråd er også med i referansegruppa.

Det er nå gjennomført ensilering i lab, og det er valgt ut to metoder for videre uttesting til dyr; maursyre og melkesyre tilsatt oppkuttet tare.

Effekten av ensilert tare skal studeres in vitro på fermentering hos drøvtyggere (sau, geit, ku), når det gjelder blant annet næringsinnhold, produksjon av metangass og mikrobiota. Deretter skal man se på hvordan ensilert tare kan inkluderes i fôrrasjonen til sau og geit, og studere nedbryting og nedbrytingsprodukt fra makroalger i fôret.

EnMac
, click to open in lightbox