Rapporten fra MACROSEA er klar

MACROSEA-prosjektet har vært Norges kunnskapsplattform for dyrking av makroalger i perioden 2016-2019, og har vært ledet av SINTEF Ocean

02.04.202010:03 Heidi Meland

Prosjektet ble rapportert i januar i år. Det omfatter kimplantekvalitet, dyrking i sjø, genetikk, marin modellering, teknologi for påsåing, utsett og høsting og sjøanlegg. I MACROSEA er det utdannet seks doktorgradsstudenter og ti masterstudenter.

Les rapporten her.

Macrosea
, click to open in lightbox