Medlemsfordeler i Algenettverk Nord AS

Hvorfor bør nye algedyrkere være med i nettverket vårt?

16.04.202010:23 Heidi Meland

Nettverket har pr dato 21 medlemsbedrifter fra Sør-Varanger i Øst-Finnmark til Solund i Sogn. For gründere og nyetablerte i ei ny næring er det mange grunner til å være med i et nettverk.

Det mest åpenbare er tilgang på kunnskap og erfaringer fra kollegaer, slik at ikke alle trenger å gjøre de samme "eksperimentene" og ta høyere risiko enn nødvendig. Det er helt avgjørende at deltakerne i nettverket deler sine erfaringer, og erkjenner at utveksling av kunnskap gir langt større fordeler enn teoretiske konkurransefortrinn ved hemmelighold. Alle trenger større utviklingfart, og deling av kunnskap har vært et av de største fortrinnene for norsk laksenæring, for eksempel.

I Algenettverk Nord AS blir alle deltakerne deleiere i nettverksselskapet, og betaler en årlig medlemsavgift. I tillegg til direkte kontakt mellom deltakerne skjer kunnskaps- og erfaringsutveksling på de årlige "Algeverkstedene", på årsmøtet, studieturer og månedlige nettmøter med eksperter. Derltakerne samarbeider direkte og gjennom nettverket i FoU-prosjekt og deler kunnskap i løpende prosjekt med norske og internasjonale forskningsmiljø.

Dessuten kan nettverket representere den nye næringa overfor myndigheter og media, ved at mange svake stemmer kan bli til en sterk interesse. 

Nettverket har egen nettside med intranett for medlemmene, og alle medlemmene har tilgang på videoplattformen Easymeeting gjennom nettverket. På denne plattformen, som har live support på telefon og nett, kan bedriftene holde egne møter gjennom egen bruker.

På medlemmenes intranett ligger blant annet protokoller og formelle dokument for selskapet, foredrag fra egne nettmøter, prosjektrapporter og dyrkingsprotokoll for taredyrking i nordlige strøk. 

Vi jobber nå med å tilby alle medlemmer en mal for internkontroll som kan tilpasses den enkelte bedrift som skal produserer tare til mat.

, click to open in lightbox