Dyrkingsprotokoller for "nydyrkere"

Algenettverk Nord har nå publisert protokoller for dyrking av de mest aktuelle artene av tare i Norge.

16.04.202014:59 Heidi Meland

Protokollene er en kortfattet direkte innføring i metoder i bruk i dag, og er lagt ut på intranettet for medlemmer i nettverket.

Protokollene  omfatter produksjon av setteplanter, vurdering av dyrkingslokaliteter i sjøen og dyrking av sukkertare og butare i sjøen. Her finner du også bransjeretningslinjer utarbeidet av Norsk taredyrkerforening og forslag til merking av ferdigvare med hensyn til innhold av jod.

Algenettverk Nord tar sikte på årlig oppdatering av dyrkingsprotokollene.

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox