Gode faglige innlegg på årets generalforsamling

Fem av medlemmene i Algenettverk Nord AS bidro med faglige innlegg på årets generalforsamling.

01.01.197000:00 Heidi Meland

Vi hadde også gjester fra Nordland fylkeskommune, NIBIO og Nord universitet.

Leonore fra Sjy Seaweed fortalte om deres snackprodukt, som skal være ferdig pakket for testing i markedet i løpet av sommeren. Torben fra Folla Alger orienterte om prosjektet Aurora, integrert dykring i lakseanlegg i Steigen, og om det nye initiativet Macrotech i regi av Sintef. Åsbjørn i Eukaryo presenterte resultat knyttet til styring, kvalitet og synkronisert produksjon av gametofytter/kimplanter. Christian i Polaralge la fram lovende resultat for dyrking av fjærehinne i sjøen, som er aktuelt råstoff for Nori. Rune fra Mørenot Robotics orienterte om deres satsing på roboter og konstruksjoner i PE-plast.

Nettverksmedlemmene finne alle innlegg på Intranettet.

Christian Bruckner
, click to open in lightbox