Norskproduserte fôrråvarer i blågrønn sektor

NIBIO og LetSea inviterer til fagseminar i Sandnessjøen 21. og 22. oktober, og spør: Hvordan øke selvforsyningsgraden?

27.08.202012:32 Heidi Meland

Globalt er fôrråvarer den store utfordringen i matproduksjonen. Norge importerer 95 % av fôrråvarene brukt i oppdrettsnæringa og det meste av proteinråvarene som brukes i kraftfôr til husdyr. Målet med dette seminaret er å belyse hvordan Norge kan sikre tilgangen på bærekraftige, framtidige fôrråvarer i blågrønn sektor med fokus på hele verdikjeden fra råvareprodusent til forbruker, sirkulærøkonomi og utnytting av sidestrømmene. Seminaret er et samarbeid mellom NIBIO og LetSea, med støtte fra Nordnorsk landbruksråd og Blågrønt Innovasjonssenter Nord, og utgjør LetSea-dagene 2020.

Program og påmelding ligger her:

https://nibio.pameldingssystem.no/letsea-seminar

Påmeldingsfrist: 01.10.2020

Ragnar Våga Pedersen
, click to open in lightbox