Økosystemtjenester fra algedyrking?

BlueCs presenterte svært spennende muligheter på gårdagens nettmøte.

09.09.202008:26 Heidi Meland

Det helt nystartede selskapet BlueCs presenterte en interessant forretningside, som kan være høyst aktuelt for algedyrkere i Norge. De foreslå en global markedsplass for sertifikater for aktører som løser problem med eutrofiering, forurensning og overfiske.

Algedyrking utnytter næringssalter i havet, og kan ta opp utslipp fra lakseoppdrett. Gjennom reguleringer kan en tenke seg at alle som ønsker å slippe ut næringssalter må kjøpe seg sertifikat for å finansiere andre aktører som tar opp denne næringa fra havet, eller, som BlueCs satser på i første omgang; kjøpe seg goodwill og rensing hos kunder som vil ha produkt som ikke forurenser.

Innlegget er lagt ut på vårt Intranett, og du kan også lese mer her: BlueCs

, click to open in lightbox