Ny rapport om tare og mattrygghet

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet oppdatert sin rapport om tare og Mattrygghet, med særlig vekt på jod, kadmium og uorganisk arsen.

11.12.202010:31 Heidi Meland

Viktig å være oppmerksom på:

  • Tare har stort spenn i innhald av uorganisk arsen. Over halvparten av prøvene av fingertare hadde høye verdier. mattilsynet har derfor publisert en ny advarsel om fingertare: Er det trygt å spise fingertare?
  • Innhald av kadmium i dyrka sukkertare øker fra sør til nord
  • Laminaria og Saccharina har høyest innhold av jod. Sukkertare har i middel 3700 mg/kg tørr vekt, max 10 000 mg/kg.
  • Bly, kvikksølv og organiske fremmedstoff ikke problem
  • Kjøling nødvendig for varmebehandla produkter
  • Ikke funnet helseproblem hos rotter ved høyt jodinntak og høy biotilgjengelighet. Heller ikke negative helseeffekter knyttet til andre stoff.

Les rapporten her: Knowledge update on macroalgae food and feed safety

Erling Svendsen
, click to open in lightbox