Nytt felles nettverk

Norske makroalgeaktører går sammen for å søke Arena-klynge og fortsatt finansiering av samarbeidet.

05.03.202107:10 Heidi Meland

Etter gode diskusjoner det siste året har de to algenettverkene nå bestemt seg: Fra 23. mars vil de samarbeide i et felles nettverk med sikte på å søke Innovasjon Norge om finansiering av en Arenaklynge. Algenettverk Nord As og Norsk taredyrkerforening ble stiftet i 2015 og 2017, og har som felles mål å utvikle algedyrking og prosessering til ei stor marin næring i Norge. Begge nettverkene har viktige prosjekt av felles interesse for medlemmene, og ser store fordeler med å samle kreftene, dele på kunnskap og kompetanse og utvikle felles prosjekt.

I Arenaklyngen vil disse gründerne invitere etablerte bedrifter som kunder og leverandører, forsknings-og utviklingsmiljø, virkemiddelapparatet og ikke minst partnere med investeringskapital til å delta. Målet er å utvikle en effektiv produksjonsteknologi, bane veien til viktige markeder, sikre høy kvalitet på prosess og produkt og utvikle økosystemtjenester for å dokumentere bærekraft i alle ledd.

, click to open in lightbox