Varedeklarasjon for sukkertare og butare

Algedyrkerne og foredlerne har pr våren 2021 fremdeles store utfordringer knyttet til salg og markedsføring av sine produkter til mat og ingredienser til mat. Det skyldes blant annet manglende dokumentasjon av næringsinnhold, manglende standardisering av analysemetoder og manglende harmonisering av krav til innhold av jod.

11.10.202114:36 Heidi Meland

Algenettverk Nord AS engasjerte sist vinter M.Sc. Malin Kleppe for å oppsummere status for mattrygghet og dokumentert næringsinnhold i de viktigste dyrkede artene i dag, sukkertare og butare. Dette fagområdet er i rask utvikling, og det er viktig for dyrkere og produsenter å være oppdatert på situasjonen og dermed kunne tilpasse sin produksjon til etablerte og nye krav til dokumentasjon.

Notatet finner du her

, click to open in lightbox