w

Gryende interesse på Helgeland

Torsdag 11. januar møttes hele 45 interesserte helgelendinger i rådhuset på Vevelstad til Algeseminar.

17.01.201810:18 Heidi Meland

Algenettverk Nord, ved Gunnar Skjellvik, Christian Bruckner og Heidi Meland, orienterte om nettverket, om algedyrking i Asia og om status og strategier for utvikling av ei algenæring i Nordland. Deltakerne var opptatt av mulighetene for dyrking av makroalger langs de lange kyststrekningene på Helgelandskysten, og kommunene og regionen ønsker å legge til rette for ny næringsutvikling. Algenettverk Nord ønsker alle nye virksomheter velkommen i nettverket.