w

Innhold av jod i makroalger

Michael Roleda og medarbeidere har nylig publisert en artikkel om innhold av jod i sukkertare (Saccharina latissima), butare (Alaria esculenta) og søl (Palmaria palmata). Arbeidet er en del av PROMAC-prosjektet.

19.02.201808:59 Heidi Meland

Artikkelen konkluderer med at det er store variasjoner mellom de tre artene av makroalger. Mens innholdet av jod i sukkertare er på et jevnt, høyt nivå uavhengig av sesong og år, er det klare variasjoner mellom lokaliteter og biomassekilder. For butare og søl var det liten variasjon i jodinnholdet med de variablene som ble undersøkt. Når det gjelder bruk av makroalger til mat, må en ta hensyn til det anbefalte daglige inntak av jod på 150 mikrogram. Det vil bli dekt av så lite som 32 mg sukkertare, 283 mg butare eller 2149 mg søl, når massen ikke er prosessert. Den øvre grensa er i følge EFSA (European Food Safety Authority) 600 mikrogram pr dag. Noe av joden forsvinner ved behandling etter høsting, og noe vil ikke bli tatt opp gjennom fordøyelsen.

Oppsummert konkluderer forfatterne med at på tross av høyt innhold av jod i noen arter representerer ikke høyere konsum av makroalger nødvendigvis noen fare. Forutsetningen er at algene blir høstet og dyrket i rene omgivelser uten noen form for forurensning.

Artikkelen finner du her: Innhold av jod i biomasse av høsta og kultuverte spiselige makroalger

Michael Roleda