Folla Alger og Ellingsen Seafood søker FoU-konsesjoner

- Dette blir et av de første storskalaforsøkene i verden på integrert havbruk av tare- og lakseproduksjon i et felles oppdrettsanlegg, sier forskningsleder i SINTEF Ocean, Aleksander Handå .

08.03.201812:35 Heidi Meland

Resultat fra prosjektet Exploit, der Sintef Ocean, Havforskningsinstituttet, NTNU og Bellona samarbeidet, viser at makroalger vokser lagt bedre nært oppdrettsanlegg enn ellers. Dette er bakgrunnen for det nye prosjektet, som har fått navnet Aurora.

Folla Alger og Ellingsen Seafood samarbeider med Nord universitet, Sintef Ocean og Nofima, og har som hovedmål å forske på effekten av integrert havbruk i Nord-Norge i industriell skala og produsere et nytt fôrråstoff for laks. Delmål er å utvikle og teste et nytt prototypeanlegg for industriell produksjon av laks og tare, mekaniserte og automatiserte løsninger for utsett og høsting av tare, metoder for prosessering og oppgradering av tareråstoff til laksefôr og effekter av nye fôringredienser på pelletkvalitet og fiskehelse hos laks.

Les mer fra Kyst.no her:

, click to open in lightbox