Lerøy ønsker mer taredyrking

Lerøy Vest har søkt om en ny lokalitet i Austevoll for å dyrke butare, sukkertare, butare og fjærehinne.

16.03.201816:10 Heidi Meland

Lerøy ønsker å utnytte næringssalter fra sin lakselokalitet i nærheten. Les mer i kyst.no

kyst.no
, click to open in lightbox