Artic Seaweed satser stort i Gulen

Det Flekkefjordbaserte firmaet Arctic Seaweed as har nå sikret seg ny lokalitet for dyrking av makroalger i Gulen, Sogn og Fjordane. Sammen med en lokalitet i Fjell i Hordaland disponerer selskapet 475 da dyrkingsareal.

16.03.201816:18 Heidi Meland

Ifølge søknaden vil Arctic Seaweed sette ut en ny type anlegg som har fokus på biomasseøkning og effektivitet, samt miljøhensyn. Anlegget vil ikke være synlig fra overflaten og vil dermed redusere potensielle områdekonflikter i forhold til flytende anlegg.
Det blir ingen overflatebøyer, og bedriften tenker at mindre hobbyfartøyer kan
farte over området, mens større skipstrafikk må styres utenfor. Anlegget vil ligge minimum
1,5m under overflaten, og skal kunne heves og senkes etter behov. Under høsting må anlegget heves til overflaten, men tidsrommet her vil bli meget kort da mest mulig av disse prosessene skal skje på land. Arctic Seafood har fått tillatelse til å produsere inntil 10 000 vår biomasse på sin lokalitet i Gulen.

Fiskeribladet Fiskaren
, click to open in lightbox