Eukaryo ABC er i gang med foredling

De første morplantene er samlet inn, og i løpet av april vil Eukaryo besøke dyrkingsområder fra Vestlandet til Finnmark for å samle lokalt materiale til videre utvalg av planter med god vekst og kvalitet.

04.04.201815:58 Heidi Meland

Eukaryo ABC - Algae Breeding Cultures - er eid av Eukaryo og etablert på Sandhornøy i Gildeskål med laboratorium og kontorer. Eukaryo ABC står for foredlingsarbeid, testing av nye varianter og utvikling av dyrkingsteknologi, mens Eukaryo vil ta seg av volumproduksjon av setteplanter, samt prosjekt innenfor prosessering. ABC har nylig fått konsesjon for dyrking i sjøen. Selskapet Eukaruo Semek er etablert for å utvikle teknologi for algedyrking, med settemaskin for sporofytter som første oppgave.

Les mer på side 12 i Avisa Nordland

, click to open in lightbox