Følg med på Algenytt

Marit Gjerstad fra Norges Vel publiserer med jevne mellomrom saker om algedyrking og algedyrkere på Algenytt www.algenytt.no/

11.12.201710:12 Laila Lovise Johansen

Les om studietur til Kina og om prosjektet Makroalger til mat med kimplanteproduksjon, matvaretrygghet og prosessteknologi. På algenettsida finner du også artikler om Taredyrkerforeninga, distribusjon av produkter og om Algenettverket.

, click to open in lightbox