Forum for biomarine næringer i Tana

24. og 25. mai blir det invitert til konferanse om algedyrking i Tana - Forum for biomarine næringer.

23.04.201813:24 Heidi Meland

Blant innlederne er bedrifter engasjert i algedyrking langs norskekysten og forskere engasjert i arealbruk og produkter fra algeråstoff. Tema som samarbeid på tvers av næringer, finansiering og lokal organisering blir også tatt opp. Kystsoneplanlegging er et gjennomgående tema, og et viktig formål med konferansen er å bidra til å tilrettelegge sjøarealene i Finnmark for ny næringsvirksomhet, og få algedyrking inn som en strategisk del i offentlige forvaltning.

Påmelding til Biomarin-Tana 2018

, click to open in lightbox