Tare som ingrediens i fiskefôr

Havforskningsinstituttet har gjennomført en SWOT (stenght-weakness-options-threats) analyse for Fiskerinæringens forskningsfond om mulighetene for å bruke tare i fiskefôr.

25.05.201815:18 Heidi Meland

Analysen konkluderer med at tilgangen på vegetabilsk protein er en styrke, mens innholdet av komplekse karbohydrater er en ulempe. Et viktig hinder for å få utnytta proteinet er mangelen på prosesseringsanlegg for å lage proteinkonsentrat, i følge analysen.

Les mer her

, click to open in lightbox