Vellykket konferanse i Tana

Rundt 40 deltakere fra bedrifter, forvaltning, forskning og politisk miljø har i to dager vært samlet i Tana for å øke sin kompetanse og drøfte mulighetene for videre utvikling av kommersiell dyrking og prosessering av tang og tare.

25.05.201815:30 Heidi Meland

Programmet har omfattet status for næringa og muligheter framover, aktuell forskning og utnyttelse av sjøareal. På konferansen har det også vært workshop for deltakerne, med sikte på å få igang ei utvikling spesielt i de to nordligste fylkene.

Gunnar Skjellvik
, click to open in lightbox
Margarita Novoa-Garrido
, click to open in lightbox