MABIT-styret på besøk i Gildeskål

Programmet for marin bioteknologi, MABIT, er et selvstendig, næringsrettet FoU-program innenfor marin bioteknologi i Nord-Norge. De er interessert i flere prosjektsøknader fra Nordland, og først i september fikk Algenettverk Nord anledning til å presentere den gryende algenæringa.

17.09.201812:39 Heidi Meland

MABIT har hovedfokus på økt verdiskaping fra marine ressurser, men er også åpne for bioteknologiprosjekter fra andre sektorer. I år har de lyst ut 100% prosjektfinansiering av gode forskningsideer fra små oppstarts bedrifter innenfor marin bioteknologi i Nord-Norge i samarbeid med Sparebanken Nord-Norge. Les mer her.

Det er også annonsert nye søknadsrunder.

Styret besøkte Polaralge, Eukaryo, Domus Pisces og Salten Havbrukspark.

, click to open in lightbox