Søknadsassistent

Veiledning for deg som skal søke tillatelse til dyrking av tare.

03.12.201815:47 Heidi Meland

KOM til TARE (KOMmunal TILrettelegging for TAREdyrking i kystsonen) er et prosjekt fra Herøy kommune og regionalt forskningsfond Vest. De har utviklet en veileder eller søknadsassistent for de som skal søke tillatelse til dyrking av tare. Du finner veilederen her.

Prosjektet har også utvikla en nettversjon.

Veilederen er utviklet i samarbeid mellom Tango Seaweed, NIVA, Herøy kommune og Runde Miljøsenter, og ble utgitt våren 2018. 

, click to open in lightbox