w

Konferanser

Industriell dyrking og utnytting av marine alger er gjenstand for stor internasjonal oppmerksomhet, og det blir hvert år arrangert mange konferanser og seminar, spesielt med fokus på produkter. I 2018 er det blant annet konferanser i Danmark, Nederland, Østerrike og Texas, USA.

24.01.201812:52 Heidi Meland

Verdiskaping fra marin biomasse

Formål: Møteplass for biomarine næringer i Troms og Finnmark

Vertskap: Kunnskapsparken Origo

Hvor: Alta

Når: 8.-9. april 2019

9th European algae industry summit

Formål: Bring together key players within the algae industry including leaders from food, feed, nutraceuticals, pharmaceuticals and cosmetics across the globe.

Vertskap: ACI

Hvor: Lisboa

Når: 10. og 11. april 2019