MAR3BIO

Bioraffineri og bioteknologisk utnyttelse av marin biomasse
Ansvarlig institusjon: SINTEF
Finansiering: EU
Prosjektperiode: 2016-2018
Lenke: www.sintef.no/prosjekter/mar3bio-bioraffineri-og-bioteknologisk-utnyttelse-/

28.12.201713:16 Heidi Meland

  

SINTEF
Stortare (Laminaria hyperborea) og fingertare (Laminaria digitata), click to open in lightbox